Love GameAre you ready?
Yeah!
I'm lovin' lovin' you (yeah)
Lovin' lovin' you

Round one shisen wo kara masetara (uh huh)
Nani hibiku love game muno ko (yeah)
Masa ni ima hajimaru wa (uh)
Riingojo no ruruni no totte
Shoubu wa (wa) chobande
Kimeru wa (wa) you ready to be lookin' boy?
What? (what?) oh you scared of me
I don't wanna lose, no I don't wanna lose

Round one matsu wa sen no oshu de love game you
Round two de wa mada karu ikinse no jabu
Round three stay back sou shite hi underway
Why should i give up, made sanberu no the love game

Gura gura mo dan wo ubae sou
I'm lovin' lovin' you (yeah)
Lovin' lovin' you (yeah)
You know I want more
shouri no T.K.O.
I'm lovin' lovin' you (you know I'm lovin' lovin' you)
Lovin' lovin' you (yeah)

Shiikari wa matsu matsu de choujo
Kikae ageta kono karadatte
Riyou shite (uh) I beat you up (up)
Haato nibun romi mai suru kara
Shouri wa (wa) kono te ni (oh...)
Tsutamu wa (wa) you ready to be lookin' boy?
What? (what?) I ain't scared of you
I never give up, no I never give up

Round one matsu wa sen no oshu de love game you
Round two de wa mada karu ikinse no jabu
Round three stay back sou shite hi underway
Why should i give up, made sanberu no the love game

Gura gura mo dan wo uto nani sou
I'm lovin' lovin' you (yeah)
Lovin' lovin' you (yeah)
Gura gura yo waratte ni mae kesou
I'm lovin' lovin' you (you know I'm lovin' lovin' you)
Lovin' lovin' you (yeah)

Kizuku shimeta hazu no bande jiga
Yurunde yuku no kanji nagara
Mura nikisamu kono shunkan
Yes I'm lovin' you babe, I'm sure I'm lovin' you babe

Round one matsu wa senno oshu de love game you
Round two dewa mada karu ikinse no jabu
Round three stay back sou shite hi underway
Why should i give up, made sanberu no the love game

Round one matsu wa senno oshu de love game you
Round two dewa mada karu ikinse no jabu
Round three stay back sou shite hi underway
Why should i give up, made sanberu no the love game

Gura gura mo dan wo ubae sou
I'm lovin' lovin' you (yeah)
Lovin' lovin' you (yeah)
You know I want more
shouri no T.K.O.
I'm lovin' lovin' you (you know I'm lovin' lovin' you)
Lovin' lovin' you (yeah)

Gura gura mo dan wo uto nani sou
I'm lovin' lovin' you (yeah)
Lovin' lovin' you (yeah)
Gura gura yo waratte ni mae kesou
I'm lovin' lovin' you (you know I'm lovin' lovin' you)
Lovin' lovin' you (yeah)

No hay comentarios:

Publicar un comentario